Ford Transit

Ford Transit bản cao cấp

860.000.000₫

Ford Transit bản tiêu chuẩn

810.000.000₫