Ford Transit Mid

798,000,000 

Giảm trực tiếp tiền mặt, tặng phụ kiện. Tổng giá trị tới 100 triệu VNĐ

Call: 0963.630.634
Call: 0961.768.074
 Call: 0961.768.074  Call: 0961.768.074